Fietsen Online Shop - Bikester
Magazijnopruiming – kortingen tot 80%1
GRATIS RETOURNEREN
Gratis Levering vanaf €996

Verplichting

I. AEEA-informatie voor eindgebruikers

Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) met het AEEA-merkteken (wat staat voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) mogen volgens bijlage IV van de AEEA-richtlijn, afgedankte EEA niet als ongesorteerd stedelijk afval weggooien, maar moeten gebruik maken van het inzamelingskader waarover zij beschikken voor de inlevering, recycling en praktische toepassing van AEEA en moeten de mogelijke effecten van EEA op het milieu en de volksgezondheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen tot een minimum beperken.

Internetstores heeft zich aangesloten bij het RECUPEL-systeem, wat gebruik maakt van dealers en gemeentelijke containerparken voor de inzameling en verwerking van AEEA van consumenten.

Consumenten kunnen contact opnemen met hun plaatselijke gemeente of de RECUPEL-website bezoeken op https://www.recupel.be/nl/ om inzamelpunten te vinden en aanvullende informatie te verkrijgen. Consumenten kunnen ook contact opnemen met RECUPEL, door gebruik te maken van de volgende informatie:

RECUPEL asbl-vzw
Bd. A. Reyerslaan, 80 - B 1030 BRUSSEL
Tel. + 32 (0) 2 706 86 11
Fax.+ 32 (0) 2 706 86 13

II. Batterij - Benodigde informatie voor eindgebruikers met betrekking tot terugname en recycling

Internetstores heeft zich aangesloten bij het Bebat-consortium voor de inzameling en recycling van gebruikte batterijen. Consumenten van batterijen kunnen contact opnemen met hun plaatselijke gemeente of de Bebat-website bezoeken op https://www.bebat.be/ om inzamelpunten te vinden of aanvullende informatie over recycling te verkrijgen.

Informatie over recycling
Gebruikte batterijen kunnen stoffen bevatten, die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Gebruikte oplaadbare batterijen en accu's mogen daarom nooit met het huisvuil worden weggegooid en zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak. Naast het symbool met de vuilnisbak staat de chemische naam van de schadelijke stof:

Cd - de batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Pb - de batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Hg - de batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Batterijen en accu's van producten van Internetstores kunnen gratis worden ingeleverd bij daartoe uitgeruste inzamelpunten in Oostenrijk, waar ze op milieuvriendelijke manier worden gerecycleerd of teruggewonnen. Gebruikte batterijen kunnen ook gratis worden ingeleverd bij winkels die batterijen en accu's verkopen - meestal in daarvoor bestemde inzamelingsdozen voor batterijen.